Certificaties

 

In een continu streven naar kwaliteit en kwaliteitsverbetering gebruikt Sicli maximaal producten die een kwaliteitslabel dragen.
 
Ons branddetectiegamma bestaat  uit BOSEC gecertificeerde producten
Onze draagbare blussers zijn allen BENOR en BENORV goedgekeurd
Onze sprinklerproducten zijn UL of FM approved.
 
Teneinde de kwaliteit van onze diensten te garanderen zijn wij als bedrijf gecertificeerd volgens:

  • ISO 9001
  • Apragaz niv 1(voor het onderhoud van de blussers volgens de norm NBN S21-50

Sicli is door FOD Binnenlandse zaken erkend als beveiligingsonderneming  (brandpreventie) volgens de wet Tobback (wet van 28/4/2010 ter wijziging van de wet van 10/4/1990) - IBZ


Wij zijn BOSEC erkend als gespecialiseerd installateur van:

  • Automatische branddetectieinstallaties
  • Automatische gasblusinstallaties
  • Automatische sprinklerinstallaties.