Evacuatieplannen

 

Evacuatieplannen en interventieplannen

 

 

Evacuatieplannenevacuation-shadow.png


Deze plannen beantwoorden aan een wettelijke verplichting.


Zij zorgen in geval van problemen voor de kennis van de te volgen maatregelen alsook te vluchten langs de kortste weg en de eerste hulpmiddelen te vinden.

 

Deze plannen worden op digitaal formaat gemaakt en steeds volgens de plaats waar ze worden opgehangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventieplan

 

Als verantwoordelijke van uw bedrijf/instelling bent u gehouden aan het opmaken van een interventieplan en dit volgens het Koningklijk besluit van 16.02.2006 en het arbeidsreglement (ARAB). Dit plan moet ter beschikking staan van de hulpdiensten.

 

SICLI stelt voor om dit interventieplan in geval van brand voor uw bedrijf/instelling te realiseren. Het plan bevat :

 

  • Een plan van de gebouwen dat per niveau alle informatie verschaft om de interventie van de hulpdiensten te vergemakkelijken : brandblussers, haspels, watervoorziening, compartimentering, brandwerende deuren, detectiecentrale,risicolokalen, afsluitkleppen water- gas- electriciteit, evacuatiewegen ….

  • Een identiteitsfiche van de instelling met vermelding van : de ligging in de wijk, het aantal betrokkenen, uren van bezetting, een samenvatting van de potentiële gevaren…,

  • Te volgen richtlijnen :wie doet wat in geval van brand…