Onderhoud

 

Onderhoud

Het onderhoud is een belangrijk element om de doeltreffendheid van uw brandveiligheid te verzekeren. Dit onderhoud is namelijk verplicht voor elke plaats onderhevig aan het ARAB en/of opgelegd door de verzekeringsmaatschappijen.

Sicli beschikt over meer dan 150 competente techniekers die voortdurend opgeleid worden en operationeel zijn vanuit uw regio.

 

Onze dienst na-verkoop grijpt in op de volgende installaties :

 

 

Systemencentrale-hvy.png

Sicli zorgt voor het onderhoud van uw installaties in detectie van SICLI materiaal , automatische blussing, sprinkler, koepels, en dit in overeenstemming met de normen van toepassing (S21-100 voor detectie, ….).

Wij kunnen u eveneens een 24h/24h onderhoudscontract aanbieden.Dit behelst het assisteren en eventueel herstellen van uw systeem.

 

 

Haspels 

 maintenance-devidoirs-shadow.png

Onze techniekers genieten van een speciale opleiding in het kader van het onderhoud dat volgens de norm NBN EN 671-3 dient uitgevoerd te worden. Dit behelst onder meer het jaarlijks nazicht van de haspels alsook een vijfjaarlijkse onderdrukstelling met het specifieke materiaal.


Na elke prestatie bekomt u een nazichtsbulletin alsook een bestek met eventueel te vervangen onderdelen. Wij bieden u een exclusief systeem om de prestaties vanop afstand te volgen.

Bovenop de haspels controleren wij eveneens de hydranten,persslangen en boven –en ondergrondse hydranten.


Door een onderhoudscontract voor uw haspels en brandweermaterieel te onderschrijven verzekert u zich niet alleen van het respecteren van de wettelijke verplichtingen maar beschikt u eveneens over bestrijdingsmiddelen zonder tijdsbeperking.


Het nazicht van de haspels is verplicht volgens het ARAB.

Wij verzekeren het onderhoud van elk type haspel,hydrant, …

 


Veiligheidsverlichting

Bij het niet werken van de normale verlichting biedt de veiligheidsverlichting :

 


de mogelijkheid personen op een veilige manier te evacuerenmaintenance-lights.png

veiligheidshandelingen te realiseren

paniek te vermijden

 

Het is dus van het allergrootste belang dat ze elk jaar gecontroleerd worden. Het nazicht van de noodsverlichting is verplicht volgens het ARAB.

 

Sicli stelt u een contract voor dat de jaarlijkse controle behelst alsook het onmiddellijk vervangen van defekte onderdelen.

 

Wij verzekeren het onderhoud van alle types veiligheidsverlichting.

 

 

 

Brandblussers

Wij bieden u een onderhoud aan volgens de norm S 21-050, die een interne markering oplegt.

Sicli onderhoudt alle merken die aanwezig zijn op de Belgische markt.maintenance-extincteurs.png

 

Binnen het omniumonderhoud zijn alle kosten gedekt:


  • Hervulling na gebruik op een reël vuur 

  • Vervanging van defekte onderdelen

  • Herbeproeving van CO2 brandblussers

Wij bieden u eveneens een huurformule voor de brandblussers aan. Dit behelst bovenop het ter beschikking stellen van de blussers eveneens een omnium onderhoud.


Wij bieden u exclusief systeem van opvolging vanop afstand.


Opvolging vanop afstand van onze prestaties

Sicli heeft een exclusief systeem ontwikkeld om de prestaties van onderhoud op brandblussers en haspels te kunnen volgen.

 

 customerservices.png

Het is mogelijk om via een beveiligde website de volgende elementen terug te vind en :


  • Parken van brandblussers en haspels raadplegen

  • Deze parken in excel file downloaden 

  • De nazichtsbulletins raadplegen

  • Deze downloaden en bewaren.

  • Als optie beschikken over de verdeling van uw materiaal.