Automatische Blussing

 

Automatische blussystemen blussen per definitie branden zonder enige menselijke interventie.

 

Een installatie bestaat dan ook meestal uit een electronische detectieinstallatie die een beginnende brand detecteert en een mechanisch blusgedeelte die de zich ontwikkelende brand dooft.

 

Sicli heeft een modulair uitbreidbare bluscentrale, conform EN 12094-1 ontwikkeld die als stuursysteem kan fungeren voor alle automatische blussystemen met gas of poeder.

Als blusproduct wordt naargelang het te beveiligen risico gebruik gemaakt van Co2, IG55, Novec 1230, Poeder of watermist.

 

In basis zijn alle systemen opgebouwd volgens eenzelfde concept:

 

 

Twee verschillende detectielussen vermijden ongewenste lozingen. Elk alarm dient bevestigd door een tweede alarm afkomstig van een andere detectielus vooraleer de blussing wordt geactiveerd. Een instelbare temporisatie laat toe het beveiligd risico te evacueren vooraleer tot de lozing over te gaan.

Een manueel te bedienen blusknop laat een menselijke tussenkomst toe.

Auditieve en visuele signalen verhinderen dat personen een lokaal betreden waar een blussing heeft plaatsgehad.

 

Automatische blusinstallaties kunnen uitgevoerd worden als een “total flooding” systeem waarbij een volledig lokaal wordt gevuld met het blusproduct of als “local” application, waarbij enkel een object wordt beveiligd.