CO2 is een kleurloos, reukloos en niet electrisch geleidend gas. Het blust een brand door het terugdringen van het zuurstofniveau in de beschermde ruimte teneinde zodoende het verbrandingsproces te onderbreken.

Een CO2 blusinstallatie is zeer efficient, vereist weinig opruimkosten na blussing, doch is vooral aanbevolen voor de beveiliging van onbemande ruimtes gezien het verstikkend effect van het gas.

Indien toch gebruikt in bemande ruimtes is de installatie van een complementair vertragingsmechanisme voor activatie aangewezen.

Afhankelijk van het te beveiligen risico kan het gas worden gestockeerd in stalen hogedrukflessen op 55 bar of in een lagedruktank op 22 bar.

CO2 wordt vooral gebruikt als “total flooding” systeem voor volumebeveiligingen, maar is één van de weinige gassen die eveneens efficient zijn bij gebruik als objectbeveiliging.

Typische toepassingen zijn:

  • Stockage ontvlambare vloeistoffen

  • Transformatoren

  • Roterende electrische apparatuur

  • Krachtgeneratoren

  • Metaalverwerkende productiefaciliteiten

  • Drukindustrie

  • Verfmengbedrijven

  • Machineindustrie

Commerciƫle Documentatie