Automatische blussystemen

Een snelle en adequate detectie van een brand, gevolgd door een georganiseerde evacuatie vormt zeker en vast de hoeksteen van een professionele brandbeveiliging. In bepaalde gevallen echter is dit niet voldoende en is een automatische blussysteem noodzakelijk om mensenlevens en gebouwen correct te beschermen.

Naargelang de aard van het te beschermen risico ontwerpt en installeert Sicli automatisch blussystemen met gas, poeder, water of schuim.

Voor beperkte, dikwijls specifieke toepassingen heeft Sicli eveneens een gamma van pre-engineerde systemen.

Watermist

In sommige omstandigheden is een klassieke sprinklerinstallatie niet optimaal. Watermist kan in deze gevallen een oplossing bieden.

Indien 99% (NFPA) of 90% (project CEN) van het volume water bestaat uit druppels met een diameter van minder dan 1 mm spreekt men van watermist.

Klasse 1: 90% van de druppels hebben een diameter < 200µm
Klasse 2: 90% van de druppels hebben een diameter < 400 µm
Klasse 3: 90% van de druppels hebben een diameter < 1000µm en > 400µm

Watermist blust op basis van twee principes:

Afkoeling van de brandstof
Inertering door stoomvorming

# druppelsgrootteoppervlakteverhoudingVerdamping
Sprinkler1>1000um1 1 sec
Watermist klasse 2/340300um10 0,1 sec
Watermist klasse 1800050um1000,003 sec

Typische toepassingen

Tunnels
Kabelgalerijen
Turbines
Electrogeengroepen
Koolwaterstofbranden
Motorenzalen
Maritieme toepassingen