Ons gamma > Brandweermaterieel

BRANDWEERMATERIEEL

Uw brandbeveiliging mag zich niet enkel beperken tot de aanwezigheid van brandblussers.

Vaak wordt deze aangevuld op basis van uw brandrisicoanalyse of op vraag van het plaatselijke brandweerkorps en/of verzekeraars door brandbestrijdingsmiddelen die niet beperkt zijn in tijdsgebruik. Zo zal men ook haspels, bovengrondse en ondergrondse hydranten gebruiken voor tussenkomsten op vuur in ontwikkeling. Zolang u over een wateraanvoer beschikt, kan u het vuur bestrijden.

Haspels

Muurhydranten

Bovengrondse hydranten

Brandweeruitrusting

Mobiele schuimwagens

Vuurwerende dekens

Veiligheidsverlichting

Pictogrammen

Detectoren