Automatische blussystemen

Een snelle en adequate detectie van een brand, gevolgd door een georganiseerde evacuatie vormt zeker en vast de hoeksteen van een professionele brandbeveiliging. In bepaalde gevallen echter is dit niet voldoende en is een automatische blussysteem noodzakelijk om mensenlevens en gebouwen correct te beschermen.

Naargelang de aard van het te beschermen risico ontwerpt en installeert Sicli automatisch blussystemen met gas, poeder, water of schuim.

Voor beperkte, dikwijls specifieke toepassingen heeft Sicli eveneens een gamma van pre-engineerde systemen.

CO₂ blussing

CO2 is een kleurloos, reukloos en niet elektrisch geleidend gas. Het blust een brand door het terugdringen van het zuurstofniveau in de beschermde ruimte teneinde zodoende het verbrandingsproces te onderbreken.

Een CO2 blusinstallatie is zeer efficiënt, vereist weinig opruimkosten na blussing, doch is vooral aanbevolen voor de beveiliging van onbemande ruimtes gezien het verstikkend effect van het gas.

Indien toch gebruikt in bemande ruimtes is de installatie van een complementair vertragingsmechanisme voor activatie aangewezen.

Afhankelijk van het te beveiligen risico kan het gas worden gestockeerd in stalen hogedrukflessen op 58 bar of in een lagedruktank op 20 bar.

CO2 wordt vooral gebruikt als “total flooding” systeem voor volumebeveiligingen, maar is één van de weinige gassen die eveneens efficient zijn bij gebruik als objectbeveiliging.

Typische toepassingen

Stockage ontvlambare vloeistoffen
Transformatoren
Roterende electrische apparatuur
Krachtgeneratoren
Metaalverwerkende productiefaciliteiten
Drukindustrie
Verfmengbedrijven
Machine industrie