Diensten

Realisatie en installatie

Kwaliteit en volledigheid van een aanbod is één zaak. De correcte toepassing en plaatsing ervan is een andere zaak. Doordat brandbeveiliging onze core business is en doordat onze medewerkers stuk voor stuk specialisten zijn in hun materie, garandeert Sicli u steeds het juiste product op de juiste plaats.

Sicli brengt u de antwoorden op uw vragen onder de vorm van aangepaste producten en systemen. Kwaliteit, vakkennis en veiligheid zijn geen loze begrippen in ons bedrijf. Ten bewijze hiervan de talrijke certificaten: ISO9001, VCAP, FISQ, BOSEC, Apragaz.

Met 150 gespecialiseerde technici en monteurs realiseren wij complete installaties over het ganse land. Neemt u liever zelf bepaalde taken voor uw rekening, dan maken wij u een voorstel op maat en realiseren samen met u een kwaliteitsvolle brandbeveiligingsinstallatie.

Samenwerken met Sicli betekent kiezen voor een langetermijnrelatie. Samenwerken met ons stopt niet bij het ondertekenen van een bestelbon maar geldt voor de ganse levensduur van uw project.

Onderhoud en herstellingen

Een professioneel en regelmatig uitgevoerd onderhoud op uw producten of installaties garandeert u de goede werking ervan op die momenten dat het belangrijk is. Onze dienst-na-verkoop zorgt er voor dat u, gedurende de ganse levensduur van uw installaties, kunt rekenen op een betrouwbaar en functioneel systeem of product, onderhouden volgens de meest recente normen.

OPGELET!

Taken verantwoordelijke persoon brandpreventie

– NBN S21-050 – par. 4

– NBN EN 671-3

– KB 28/03/2014

Het wordt de verantwoordelijke persoon of zijn vertegenwoordiger aanbevolen om met regelmatige tussenpozen routineschouwingen uit te voeren om zich ervan te vergewissen dat iedere brandblusser en/of haspel:

  • zich op de aangegeven plaats bevindt;
  • goed zichtbaar en bereikbaar is;
  • voorzien is van een passende en leesbare gebruiksaanwijzing, die naar buiten is gericht;
  • kennelijk niet beschadigd is;
  • indien deze met een drukmeter is uitgerust, de naald in de groene zone heeft staan;
  • wel degelijk voorzien is van veiligheidszegels en dat deze bovendien niet verbroken zijn.

De verantwoordelijke persoon moet – in voorkomend geval – maatregelen nemen met het oog op een corrigerende actie.
De schouwingen moeten ten minste om de drie maanden en bij voorkeur maandelijks worden uitgevoerd.
Indien de omstandigheden dit vereisen, moet de schouwingsfrequentie worden verhoogd.

Volgens het KB van 28/03/2014 (Art. 25 – 8°) dient de data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles geregistreerd te worden in een logboek.

Brandopleidingen

Onze 24H/24H service staat 365 dagen per jaar, dag en nacht ter uwer beschikking zodat u op geen enkel moment zonder ondersteuning valt.
Wenst u een opleiding in het gebruik van onze producten dan komen wij bij U ter plaatse met onze mobiele unit.

Brandpreventiedossier en evacuatieplannen

Wenst U een interactieve discussie met betrekking tot normen of specifieke toepassingen, dan ontvangen wij U graag in onze demo ruimte.
Uw brandveiligheidsdossier maken wij samen met U op. Uw evacuatieplannen tekenen wij voor U uit.