Vocale evacuatiesystemen

Een georganiseerde en gecontroleerde evacuatie van een gebouw is van vitaal belang en kan vele mensenlevens redden. Klassieke evacuatiemiddelen zoals sirenes zijn niet steeds de beste oplossing. Bij brand worden verlichte signalisatie- en ontruimingsborden snel onzichtbaar.

Sirenes trekken de aandacht, geven echter geen concretere instructies en liggen zo soms aan de basis van onnodige paniekreacties in een grote groep mensen . Spraakalarmsystemen, al dan niet gekoppeld aan een automatisch branddetectiesysteem, bieden veiligheidsdiensten een krachtig hulpmiddel voor een snelle en efficiënte ontruiming van een gebouw.

Vocale evacuatiesystemen

Door middel van gesproken boodschappen – live of vooraf opgenomen- worden de aanwezige personen op de hoogte gebracht van een eventuele noodzaak tot evacueren of te volgen procedures. Duidelijk verstaanbare instructies en informatie over de mogelijke vluchtwegen helpen de aanwezigen om zichzelf in veiligheid te brengen.

Typetoepassingen

Scholen en opleidingscentra
Hospitalen en rustoorden
Theaters, cultuurcentra en evenementenhallen
Sportstadia
Kantoor-en fabrieksgebouwen
Commerciële centra