Gasdetectiesystemen

In besloten ruimtes kunnen zich om diverse redenen gevaarlijke concentraties aan toxische of ontploffingsgevaarlijke gassen ontwikkelen.

Om onnodige risico’s tijdens het betreden van deze ruimtes te voorkomen plaatst Sicli stationaire gasdetectiesystemen die de betrokken personen visueel of akoestisch waarschuwen voor eventuele gevaarlijke situaties. Desgewenst kunnen automatisch afsluitmechanismen worden aangestuurd teneinde de gastoevoer te onderbreken of giftige gassen af te voeren. Sicli heeft in zijn gamma een ganse reeks aangepaste sensoren die de detectie van het merendeel der toxische en ontvlambare gassen toelaat.

Ook hier blijft ons credo van toepassing. De klassieke beveiliging van een gasverwarmingsinstallatie met één of meerdere detectoren is voor ons even belangrijk als een adresseerbare CO detectie in een ondergrondse parking of de detectie van specifieke gassen in een industrieel productieproces.

Gasdetectie

Sicli heeft in zijn gamma een ganse reeks aangepaste sensoren die de detectie van het merendeel der toxische en ontvlambare gassen toelaat.

De centrales zijn beschikbaar in één- en vierkanaalsuitvoering, alsook in een adresseerbare multi-sensorconfiguratie.

Indien gewenst kunnen de sensoren eveneens in een ATEX versie worden aangeleverd.

Typetoepassingen

gasverwarmingsinstallaties
ondergrondse parkings
chemische en andere industriële productieprocessen.
Typische ontvlambare gassen
Typische toxische gassen

“The complete solution in fire safety”