Automatische blussystemen

Een snelle en adequate detectie van een brand, gevolgd door een georganiseerde evacuatie vormt zeker en vast de hoeksteen van een professionele brandbeveiliging. In bepaalde gevallen echter is dit niet voldoende en is een automatische blussysteem noodzakelijk om mensenlevens en gebouwen correct te beschermen.

Naargelang de aard van het te beschermen risico ontwerpt en installeert Sicli automatisch blussystemen met gas, poeder, water of schuim.

Voor beperkte, dikwijls specifieke toepassingen heeft Sicli eveneens een gamma van pre-engineerde systemen.

Novec 1230

Voor de beveiliging van kritische lokalen waar inerte gassen omwille van diverse redenen niet in aanmerking komen, kan NOVEC 1230 een oplossing bieden.

Op ecologisch vlak scoort het product zeer goed:

OPD (Ozone Depletion Potential) = O
De “Atmospheric Lifetime (levensduur in de atmosfeer)“ = 5 dagen
De GWP (Global Warming Potential) = 1

NOVEC 1230 wordt gestockeerd in stalen cylinders , op druk gebracht met stikstof. Het wordt toegepast bij een designconcentratie van 4.2% (klasse A branden) en 5.85% (klasse B branden) en wordt verspreid onder gasvormige toestand. Het laat geen residu achter en heeft een lage toxiciteit.

NOVEC 1230 blust voornamelijk via koeling – het wegnemen van de hitte van het vuur.

Typische toepassingen

Informaticazalen
Controlekamers
Serverruimtes
Telefooncentrales