Automatische blussystemen

Een snelle en adequate detectie van een brand, gevolgd door een georganiseerde evacuatie vormt zeker en vast de hoeksteen van een professionele brandbeveiliging. In bepaalde gevallen echter is dit niet voldoende en is een automatische blussysteem noodzakelijk om mensenlevens en gebouwen correct te beschermen.

Naargelang de aard van het te beschermen risico ontwerpt en installeert Sicli automatisch blussystemen met gas, poeder, water of schuim.

Voor beperkte, dikwijls specifieke toepassingen heeft Sicli eveneens een gamma van pre-engineerde systemen.

Pre-engineered Systems

Siclautex :

Industriële keukeninstallaties en/of friteuses worden beveiligd door specifiek daartoe ontworpen blusinstallaties op basis van AFFF (Aqua Film Forming Foam).

De reeks Siclautex 10M/20M/30M/40M blust branden van de betreffende keukenapparatuur maar beveiligt evenzeer de afzuigkokers van de dampkap.

Het ganse gamma is NVBB goedgekeurd. Deze goedkeuring wordt trouwens geëist door de brandweer.

Siclautex installaties zijn pre-engineered en geprefabriceerd in onze werkplaatsen. Hierdoor zijn ze uitermate snel installeerbaar door onze gespecialiseerde service monteurs en wordt de tijd dat de keuken niet operationeel is tot een minimum herleid. AFFF is een efficiënt en proper blusschuim dat na toepassing weinig opruimtijd vereist waardoor de installatie snel kan hervuld worden. Na een blussing is de keuken dan ook binnen de kortste keren terug operationeel.

Siclautex systemen functioneren volledig mechanisch en hebben geen electrische voeding nodig. Ook bij spanningsuitval blijven ze operationeel. De detectie gebeurt door middel van smeltloden waarvan de werkingstemperatuur wordt aangepast aan het type dampkap.

Siclautomatic P12 :

Vuren veroorzaakt door mazoutbranders en machinekamers van hydraulische liften worden geblust met BC poeder. De Siclautomatic P12 is een standaard gepre-engineered en geprefabriceerd systeem voor het optimaal beveiligen van mazoutbranders en liftenkamers.

Blusprincipe
Detectie gebeurt door een smeltlood. Een microswitch met spanningsloos wisselcontact staat ter beschikking voor het afschakelen van de toevoer van de brandstof, het sluiten van electroventielen, sturen van sirenes, enz.

De Siclautomatic P12 bestaat in een versie met 1 of 2 diffusors en kan aangepast worden aan de hoogte van de brander. Wij raden aan een vergaarbak onder de brander te plaatsen.

Voor wat betreft hydraulische liften dient rekening te worden gehouden met het volume van de ruimte en de hoeveelheid olie.

Menu