Automatische blussystemen

Een snelle en adequate detectie van een brand, gevolgd door een georganiseerde evacuatie vormt zeker en vast de hoeksteen van een professionele brandbeveiliging. In bepaalde gevallen echter is dit niet voldoende en is een automatische blussysteem noodzakelijk om mensenlevens en gebouwen correct te beschermen.

Naargelang de aard van het te beschermen risico ontwerpt en installeert Sicli automatisch blussystemen met gas, poeder, water of schuim.

Voor beperkte, dikwijls specifieke toepassingen heeft Sicli eveneens een gamma van pre-engineerde systemen.

IG55

IG-55 (N2/Ar) is een inert gas samengesteld uit 50% Argon en 50% stikstof.

Het is een kleurloos, reukloos en elektrisch niet geleidend mengsel met een relatieve densiteit in vergelijking met lucht van 1,18.

IG-55 wordt onder druk op 200 of 300 bar gestockeerd in stalen flessen. Bij lozing laat het gas geen sporen na en blijft de zichtbaarheid in het lokaal perfect behouden.

Gezien het gas een ODP (ozon depleting potential) van nul heeft en het eveneens een zero global warming potential heeft is het een uiterst milieuvriendelijk product.

IG-55 blust door het reduceren van het normale zuurstofniveau in een ruimte van 20% naar 12 à 15 volumeprocent.

Bij dergelijke concentraties kan het verbrandingsproces niet voortbestaan, terwijl aanwezige personen in de beveiligde ruimte nog steeds normaal kunnen blijven ademen.

Door zijn samenstelling en de vermelde concentratie is het product aangewezen voor de bescherming van bemande lokalen.

Typische toepassingen

Computerlokalen
Controlezalen
Serverlokalen
Telefooncentrales