Branddetectie

 

In projecten speelt een weldoordachte detectie dikwijls een cruciale rol in het brandbeveiligingsconcept.

Kwalitatieve branddetectiesystemen hebben dan ook steeds hoog op onze prioriteitsladder gestaan.

Kleinschalige projecten zijn voor Sicli even belangrijk als grootse megaprojecten. De daartoe benodigde producten en systemen zijn dikwijls verschillend.

Vanuit deze insteek is ons gamma samengesteld.

Analoge branddetectie:

Intelligente centrales, peer-to-peer schakelbaar in een redondant netwerk beheren tot meer dan 50.000 meldpunten. In combinatie met een grafisch beheersysteem vormen zij de ruggegraat van een professionele installatie voor grote en middelgrote projecten.

Conventionele branddetectie:

Een 2/4 of 8 lussen centrale in combinatie met optische, thermische, opto-thermische detectoren, manuele brandmelders en sirenes is in vele gevallen de aangewezen oplossing voor het uitbouwen van een functioneel waarschuwings- en alarmsysteem voor kleine gebouwen.

Gasdetectie:

Detectie van ontvlambare en toxische gassen , al dan niet in explosiegevaarlijke omgevingen vormen de derde poot van het detectiegamma.

Speciale detectietechnologieën:

Luchtaanzuigdetectie:

Voor de beveiliging van hoogwaardige uitrustingen, of in omgevingen waar klassieke detectietechnieken onmogelijk zijn maken wij gebruik van HSSD (high sensitive smoke detection) air sampling systemen.

Lineaire detectie:

In stoffige of zwaar industriële omgevingen waar elke andere vorm van detectie quasi onmogelijk blijkt plaatsen wij lineaire detectiekabels met ingebouwde adresseerbare chips.

Draadloze detectie:

Daar waar omwille van esthetische of functionele redenen geen klassieke cablage mag geplaatst worden, plaatst Sicli een draadloos detectiesysteem.